GOD PALLIATIV VÅRD - MUEP

5949

Äldres hälsa och livskvalitet PDF - arcatabourfvosthet2

De fyra hörnstenarna Enligt Socialstyrelsen (2013) utgår den palliativa vården från fyra hörnstenar. Dessa är som följer nedan. Symtomlindring; Lindra psykisk, fysisk, social samt andlig smärta samt övriga symtom. Detta i samförstånd med patientent/närstående för att ta hänsyn till patientens integritet.. Palliativ vård – att förlänga livet eller lindra symtom.

Palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar

  1. När jag korsar en enskild väg
  2. Apotek drottninggatan norrkoping

Finns även att köpa som e-bok via Adlibris och Bokus. Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar Palliativ vårdfilosofi kan låta svårt och kravfyllt, men den kan enkelt förklaras som ”ett gemensamt synsätt” där de fyra hörnstenarna Den palliativa vården beskrivs utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter och referenser. Finns även att köpa som e-bok via Adlibris och Bokus.

Vårdfilosofi. Vad är palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar Palliativa Vårdfilosofin.

Sätra vård- och omsorgsboende Seniorval.se

Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter  Symtomlindring i palliativ vård. vad är palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar. · Vårdfilosofi med fyra hörnstenar. Att med en helhetssyn på patienten alltid kunna  Den palliativa vården beskrivs utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar.

Palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar

Svenska PDF Äldres hälsa och livskvalitet PDF SERVICE

Palliativ vårdfilosofi och närstående Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik I detta arbetsområde får du lära dig om den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar, varav den ena är närstående. 1 Palliativ vård – tillbakablick och nuläge 15 ”Pallium” – en mantel av omsorger 15 Palliativ vård – en tillbakablick 16 Den moderna palliativa vården 17 Fyra hörnstenar = ”arbetsredskap” 18 Teamarbete – den tredje hörnstenen 18 Närståendestöd – den fjärde hörnstenen 20 Etiska principer 22 Var bedrivs palliativ vård 23 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar Den helhetssyn som genomsyrar den palliativa vården syns tydligt i de fyra hörnstenarna symtomlindring, kommunikation, teamarbete samt stöd till närstående vilka den palliativa vården vilar på. Hörnstenarna baseras på WHO:s definition av palliativ vård samt människovärdesprincipen.

Palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar

Symtomkontrollen omfattar fysiska, psykiska, sociala och andliga/ exis-tentiella behov. 2. Samarbete Fyra hörnstenar En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående.
Snabb tugget kil

Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Del 2 innehåller kunskaper om geriatriska sjukdomar, deras behandling och rehabilitering.

Empati 335; Livskvalitet och välbefinnande 336; Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar 338; Symtomkontroll - första hörnstenen 338; Kommunikation och  Livskvalitet och välbefinnande 336 Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar 338. Det palliativa arbetssättet 341 Palliativa insatser 341.
Kronofogden örnsköldsvik

Palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar bill 2021 schedule
varför har vi vintertid och sommartid
kvällskurser kristianstad
kulturvetenskap liu
brann i sverige
trycka egna tröjor hemma
linser odlas

Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid - NanoPDF

1. Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro 2. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter  Symtomlindring i palliativ vård. vad är palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar. · Vårdfilosofi med fyra hörnstenar. Att med en helhetssyn på patienten alltid kunna  Den palliativa vården beskrivs utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar.