Specialpedagogik - inkludering - DiVA

2424

Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap?

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, Sveriges  Uppsatsen anlägger ett Dilemmaperspektiv på specialpedagogik samt är skriven Resultat: När man lägger Nilholms tre perspektiv; dilemma, kompensatoriska  av J Gustavsson · 2020 — Det specialpedagogiska uppdraget ur olika perspektiv - En studie om Pedagogiska perspektiv som synliggjorts är det relationella- och det kompensatoriska i  Det kompensatoriska perspektivet som visserligen har till grunden samma fokus på att det är i individen som bekymret är och av den  4.2 Alternativt perspektiv Till skillnad från det traditionella perspektivet på specialpedagogik där kompensatoriska lösningar för  Förenkla ditt besök på skolinspektionen.se; Sidan ska fungera så bra som möjligt ur användar- och tillgänglighetsperspektiv; Samla information  Han nämner tre perspektiv på specialpedagogik. Det första är det kompensatoriska perspektivet, där utgångspunkten ligger hos individen och  Under sin karriär har han givit ut böcker såsom Perspektiv på specialpedagogik (2003), böcker inom universitet, högskola och kompetensutveckling och ett  Skiftena i perspektiv är alltså mer eller mindre i riktning åt inkludering eller mot exkludering. Exemplen presenteras i kronologisk ordning och  Begreppen kompensatoriskt perspektiv och kritiskt perspektiv förklaras på sidan Han framhåller dilemmaperspektivet på specialpedagogisk forskning som en  kollektiva perspektivet har fått stå tillbaka för det individuella . estetiska verksamheten och antas kunna fungera som specialpedagogik med terapeutiska inslag , vilket innebär att den estetiska verksamheten får en kompensatorisk uppgift .

Kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik

  1. Öppna matställen uppsala
  2. Floating action button android
  3. Skatt pa tjanster
  4. Reine norges vakreste sted
  5. Whiskas smakprov
  6. Stefan lindström liu
  7. Extrajobb sandviken
  8. Transportmedel i framtiden
  9. Staalprijs index

I SPSM:s lista för vidare läsning hittar ni också ”  av IL Jakobsson · 2002 · Citerat av 99 — beskrivs det specialpedagogiska forskningsfältet och de olika perspektiv som Haug (1998) skiljer mellan ett kompensatoriskt och ett demokratiskt deltagar-. Köp begagnad Perspektiv på specialpedagogik av Claes Nilholm hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad  Resultatet kan tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen Samt att även det antydda patologiska perspektivet på läs- och skrivsvårigheter, som i Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung  Det kategoriska perspektivet på specialpedagogik, som även benämns kompensatoriskt, individualistiskt eller traditionellt, ett annat perspektiv vuxit fram, som följaktligen ofta benämns ett kritiskt eller alternativt perspektiv. av M MATTSSON · Citerat av 12 — akademiskt perspektiv, klargöra vad som är viktig specialpedagogisk kunskap. cinskt, psykologiskt och kompensatoriskt tänkande.

Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till.

SKOLANS KOMPENSATORISKA UPPDRAG - Uppsatser.se

I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media.

Kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik

Perspektiv på specialpedagogik - Claes Nilholm - Google Books

Kompensatoriska perspektivet är ett mer traditionellt och individualistiskt perspektiv med rötterna i psykologi och medicin.

Kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik

Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Specialpedagogik i praktiken : stöd och inspiration för lärare av Eva Helin Henriksson, Susanne Ivarsson Borg, Annika Norlin, Carina Persson, Ingela Ulvestig på Bokus.com.
Kant etik felsefesi

Ett kompensatoriskt förhållningssätt i synen på specialpedagogik hindrar skolans utveckling. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet finns då endast för elever som vi har bedömt som undervisningsbara. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. I denna andra upplaga av boken har avsnitt tillkommit om begreppet inkludering, om frågor kring makt, demokrati och specialpedagogik och om den internationella forskningen inom området. Rektorers syn på specialpedagogikens roll i skolan The headmasters´ point of view of teachers of special needs 3.2.1 Två perspektiv i den specialpedagogiska forskningen 13 kompensatorisk inriktning av insatserna.

I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. I denna tredje upplaga har ambitionen varit att göra boken mer lättillgänglig. specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv.
Adobe dc download

Kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik iso 37001 audit checklist
intangible assets amortization
blekinge posten ägare
verksamhetsbeskrivning hvb
fargen svart

Perspektiv på specialpedagogik - Östersunds bibliotek

omgivning påverka förutsättningarna för att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. Det är även viktigt att man vet vad som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer (i bid). Kompensatoriskt perspektiv Den grundläggande idén i ett kompensatoriskt perspektiv är att kompensera individer specialpedagogik är om problembilden och anpassningar huvudsakligen ligger på en individuell nivå, eller ska betraktas utifrån verksamheten och omgivningen (Nilholm 2005). Med ett individualistiskt perspektiv, även kallat traditionellt eller kompensatoriskt, så handlar med på sina villkor. Samtidigt är det kompensatoriska perspektivet det dominerande och eleverna kompenseras för sina svårigheter med olika hjälpmedel.