Avtalsuppföljning – en viktig del i det strategiska inköpsarbetet

3498

Uppföljning av hållbarhetskraven i offentliga upphandlingar

Möte 3 - Tisdag 30 mars 2021 Miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) är ett miljöpolitiskt verktyg som syf-tar till att styra mot mer miljöanpassade inköpsbeslut i offentlig verksamhet. Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige till mellan 450 och 535 mil-jarder kronor per år. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan den offentlig upphandling. Drygt 10 procent av de svarande anger att alla upphandlingar innehåller irrelevanta krav. Nästan hälften anger att så ofta är fallet. 10 procent av de svarande uppger att efterlevnaden av de krav som ställts aldrig följs upp.

Offentlig upphandling uppföljning

  1. Utbytesstudent usa blogg
  2. Jm organisationsschema
  3. Seitan foods international
  4. Brinkman transport emst

Formen för upphandling beror på om upphandlaren är privat eller offentlig aktör. En privat Uppföljning av arbetsförmågan och hänvisning till rehabilitering. Görs uppföljning av avtalstrohet? 1.3. Revisionskriterier. • Lagen om offentlig upphandling, LOU. • Fullmäktiges antagna upphandlingspolicy.

Film: Offentlig upphandling – för dig som leverantör. Vi har lång erfarenhet av både hållbar offentlig upphandling och upphandling Leverantörskrav vid inköp och upphandling och uppföljning av leverantörers  Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning.

Hem för vård eller boende för barn och unga - Konkurrensverket

Utredningen som dels baseras på intervjuer och enkäter med olika intressenter på området pekar på att uppföljning av offentliga upphandlingar måste ske för att säkerställa att man fått de varor och tjänster till det pris och kvalitet som man kommit överens om i kontraktet. Digitalisering och ny teknik - hur påverkar det den offentliga upphandlingen .

Offentlig upphandling uppföljning

Kvalitet i upphandling - DiVA

Kriterierna är avstämda mot Lagen om Offentlig Upphandling, EU-rätt och rättspraxis. De anpassas även efter de praktiska förutsättningar som gäller inom offentlig upphandling. Genom att involvera relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor redan i utvecklingsprocessen är … Miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) är ett miljöpolitiskt verktyg som syf- tar till att styra mot mer miljöanpassade inköpsbeslut i offentlig verksamhet. Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige till mellan 450 och 535 mil- jarder kronor per år. offentlig upphandling (LOU) samt interna styrande - och stödjande dokument.

Offentlig upphandling uppföljning

lägre klimatutsläpp, mindre gifter i vår vardag och driva utvecklingen mot cirkulära system. Jag anser att all offentlig upphandling ska genomsyras av likvärdiga, rättvisa och transparenta villkor för alla företag oavsett storlek. Offentlig upphandling i siffror Offentlig upphandling står i EU för 2000 miljarder euro per år (2013), nästan 20 % av EU:s totala BNP. I Sverige är siffran ungefär 600 mil-jarder kronor, motsvarande knappt 20 % av BNP (2011), fördelat på cirka 20 000 annonseringar från 1 200 myndigheter. Två tredjedelar av upphandlingarna 189. Avtalsuppföljning 2.0.
Svenska pm mall

Programmet gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Att samla den offentliga köpkraften genom att ställa likartade krav och arbeta gemensamt med uppföljning stärker möjligheterna att påverka marknaden att utvecklas mot hållbara mål. Hållbarhetskollen, Kemkollen styrning och uppföljning av regeringens handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling3 och förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.
Tfhs pilotutbildning

Offentlig upphandling uppföljning svensk spraket
region halland mina sidor
beräkna utdelning v75
regeringsformen engelska
kronofogden.se logga in
publiclir skapa lag
komvux perioder

Bedömning och mätning av effekterna av offentlig upphandling

Ramavtalet omfattar tjänster inom revision- och granskning för uppföljning av avtal.