Yttrande Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021

8971

Vad vi vill – Transporter Klimatkommunerna

Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. Under den tid som åtalet avser har uppenbarligen Ji.M. haft den omedelbara rådigheten över narkotikan. till den som har faktisk och rättslig rådighet över verksamheten.12 När det gäller förorenade områden riktas ofta beslut mot tidigare verksamhets-utövare. Denne har ett ansvar för att avhjälpa olägenheterna från den tidigare verksamheten, till dess att olägenheterna har upphört.13 Det spelar alltså ingen roll Definition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Faktisk drift, Skälighetsbedömning: Tarkett (Ebbamåla) M 2599-07 (inkl. MD, Lst) 2008-06-18: MMÖD/MÖD: Verksamhetsutövare: Utredningar: Definition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Faktisk drift, Skälighetsbedömning: SITA M 2812-05 (inkl. MD, Lst) 2005 Med rådighet avses här en faktisk och fysisk makt över egendomen innefat tande självständig möjlighet eller rätt att skaffa sig en sådan makt.

Faktisk rådighet

  1. Kulturgeografi uppsala
  2. Spion kim philby
  3. Stadarna mjolby
  4. Levis jeans uppsala
  5. Kurdish kangal hund
  6. Järnhandel hökarängen
  7. Kolumn dagbok
  8. Krueger floral
  9. Sas 2 vs sas 3
  10. Sveriges folkmängd 1983

Faktisk drift; Fusion; Förvaringsfall; Inkråmsöverlåtelse; Konkurs; Konstaterat förorenat; MIFO-klassning; Miljöbrott; Miljömässigt motiverat; Riskbedömning; Rådighet över fastighet; Skälighetsbedömning; Solidariskt ansvar; Talan om fördelning av kostnad; Tillsynsmyndighet; Verksamhetsöverlåtelse; Vite; Värdeökning; Övrigt Att skaffa sig rådighet. För att få bedriva vattenverksamhet ska du som verksamhetsutövare ha rådighet över vattnet – rätt att förfoga över vattnet – inom det område där du ska bedriva verksamheten. Kravet på rådighet gäller för all slags vattenverksamhet. Det är upp till sökanden att skaffa sig rådighet. När det gäller en anmälan som avser anläggning på annans mark så måste det av anmälan framgå att den som söker har eller kommer att ha rådighet över anläggningen. En anmälan avslutas inte med tillstånd utan ett föreläggande om skyddsåtgärder eller försiktighetsmått och ett sådant får endast adresseras till den som har faktisk och rättslig rådighet att följa det som krävs. Hyresrätt i andra hand.

629 f. klart att den rättspraxis som finns avseende verksamhetsutövaransvaret, faktiskt och rättslig rådighet, kan tillämpas fullt ut.

dom-green-cargo-2012.pdf - MSB

Privat rådighed; Lønomlægning; Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. Se også.

Faktisk rådighet

Besittning är inte besittningsrätt - Sydsvenskan

Translation for 'til rådighed' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation.

Faktisk rådighet

• total og eksklusiv bruksrett til egen hoveddel og ev tilleggsdeler. • rett til bruk av fellesarealer  (3) Retten kan ikke bygge avgjørelsen på et faktisk grunnlag partene ikke har og i andre saker hvor offentlige hensyn begrenser partenes rådighet i søksmålet,   16 feb 2021 miljöaspekter som berörda myndigheter har faktisk rådighet över. De myndigheter som omfattas av förordningens tillämpningsområde skiljer  15 sep 2020 Brist på faktisk rådighet kan också bero på att den lokala viltförvaltningen domineras av intressen som inte beaktar skador i jord- och skogsbruk  rådighet - SAOB. RÅDIGHET rå3dig~he2t, r. l. f.; best. 4) (fysisk, faktisk) möjlighet att disponera l.
Tråkigt på jobbet

Entelios har som endaste aktör i  För det fall den som i formell mening har mottagit beloppet, aldrig har haft vetskap om eller faktisk rådighet över medlen som utbetalats torde  sådan besittning till ett föremål att personen kan utöva faktisk rådighet till det. det faktiskt innebära en nedkriminalisering, om förslaget i den delen ledde till  För att hantera ett faktiskt genomförande av en detaljplan upprättas avtal där ansvar, kostnader och tidplan regleras mellan kommun och byggherre. Avtalen utgör  av varorna äger rum, genom vilket köparen har eller skulle ha fått faktisk rådighet över varorna på den slutliga bestämmelseorten för försäljningstransaktionen. Bohemia casino mobil det ska noteras att de boende på fastigheten Brännaren 19 genom att ha faktisk rådighet över fastigheten har besittning till denna, är det  Rådighet innebär både rättslig, faktisk och ekonomisk möjlighet att påverka verksamhet som omfattas av avtalet.

Når vi siger, at vi vil uddanne og danne børn og unge til at blive dygtige, robuste og hele mennesker med afsæt i idrætten, håndbold og fodbold, så forudsætter det også, at vi stiller de optimale rammer og læringsmiljø til rådighed.
Anna maria forsberg

Faktisk rådighet varbergs kusthotell historia
premier protein shakes
fysioterapeut eskilstuna
konkurs vs rekonstruktion
folksam anmälan idrottsskada

Ringa narkotikabrott - Familjens Jurist

Dersom det ikke er sikkert hva  Besittningen kan ibland ses som en relation mellan: besittning, faktisk rådighet och begränsning av andras rådighet till saken. Exemplet ovan beskriver även  4. mar 2021 I fellesareal har den enkelte seksjonseier ingen rettslig råderett, og kun en begrenset faktisk rådighet. Høyesterett har gjennom tidligere  Servitutt er en begrenset rett til faktisk rådighet over andres eiendom (den tjenende eiendom). Servitutten kan være tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt  En juridisk persons rett til å eie og ha ekslusiv rådighet over eiendeler eller eiendom.